Bericht “t Waekblaad

Goede Doelen Week Nieuwstadt

Maar liefst elf landelijke goede doelen collecteren samen in één collecte tijdens de Goede Doelen Week in Nieuwstadt. Steeds vaker hebben deze goede doelen moeite met het vinden van voldoende collectanten. Ook willen we inwoners minder vaak storen met een collecte. Daarom hebben we elf collectes gebundeld in de Goede Doelen Week. Die zal gehouden worden van 11 tot en met 15 april.

Een collectant komt deze week (4 t/m 9 april) aan de deur met het invulformulier en een envelop. U heeft dan rustig de tijd om te kiezen welke goede doelen u wilt steunen. Op het invulformulier geeft u dan aan welk bedrag u aan de door u gekozen goede doelen wilt doneren. Een week later komt de collectant de dichtgeplakte envelop ophalen met daarin de ingevulde lijst en contant geld. Ook staat er een grote collectebus bij PLUS de Wit. Elke collectant kan zich legitimeren, heeft een collectantenpas en kan de gemeentelijke vergunning tonen.

De elf goede doelen zijn: Alzheimer Nederland, Epilepsiefonds, Handicap NL, Hartstichting, KWF, Longfonds, Nierstichting, ReumaNederland, Rode Kruis, Vastenactie en de Zonnebloem.

De bijna 60 collectanten, 11 coördinatoren en 3 bestuursleden van de Stichting Goede Doelen Week Nieuwstadt staan weer te trappelen van ongeduld. Ons motto is: GEEF SAMEN VOOR ELKAAR. Die boodschap zult u de komende weken vaak tegenkomen in Nieuwstadt om de tweede Goede Doelen Week extra onder de aandacht te brengen. Laten we er samen weer een succes van maken! Bezoek onze website www.goededoelenweeknieuwstadt.nl en de Facebookpagina voor meer informatie. Voor vragen kunt u mailen naar info@goededoelenweeknieuwstadt.nl.

Scroll to top