Organisatie

Doelstelling

De Stichting Goede Doelen Week Nieuwstadt heeft als doel de collectes voor de aangesloten Goede Doelen in Nieuwstadt te optimaliseren door het concentreren van de collectes in één week. Door een goede samenwerking en het samenvoegen van de collectanten denken we beter in staat te zijn om alle straten in Nieuwstadt te bereiken en daardoor de opbrengst voor de deelnemende fondsen voor nu en de toekomst op peil te houden.

Dagelijks Bestuur

Voorzitter:Thijs Wetemans
Secretaris:Nicole Renet
Penningmeester:Josianne Moonen

Deelnemersraad

Goede DoelCoordinator
Alzheimer Nederland:Nicole Renet
Epilepsiefonds:André Meulenberg
Handicap NL:Leontien Coenen
Hartstichting:Ien Pollema
Kinderhulp:Kim Knoors
KWF:Josianne Moonen
Longfonds:Annique Lemaire
Nierstichting:Lydia Zwierzanski
ReumaNederland:Roger Hennen
Rode Kruis:Johnny Creemers
Vastenactie:Marjo van Helvert
Zonnebloem:Truus Meuwissen

De stichting richt zich nadrukkelijk niet op het maken van winst.
De bestuurders, collectanten en andere vrijwilligers zetten zich belangeloos in en ontvangen géén financiële vergoeding.

Beleidsplan

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Goede Doelen Week Nieuwstadt is via deze link te bekijken.

Financieel jaarverslag

Het financieel jaarverslag 2023 van de Goede Doelen Week Nieuwstadt is via deze link te bekijken.

Het financieel jaarverslag 2022 van de Goede Doelen Week Nieuwstadt is via deze link te bekijken.

Het financieel jaarverslag 2021 van de Goede Doelen Week Nieuwstadt is via deze link te bekijken.

De bestuurders, plaatselijke coördinatoren en collectanten werken op vrijwillige basis en ontvangen dus geen geldelijke beloning

ANBI

De Belastingdienst heeft ons aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat uw donatie aan ons, en dus aan de 12 Goede Doelen die wij vertegenwoordigen, onder bepaalde voorwaarden belastingvoordeel kan opleveren. Giften aan ANBI erkende instellingen kunnen afgetrokken worden van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Klik hier als u meer wilt weten over de ANBI-status en de voordelen die dit oplevert.

Collecteweek

Elk jaar collecteren in Nieuwstadt veel vrijwilligers voor diverse landelijke goede doelen. Sommige vrijwilligers collecteren voor meerdere goede doelen.
Het wordt voor een groot aantal van deze fondsen steeds lastiger om in Nieuwstadt te collecteren. Door een goede samenwerking en het samenvoegen van de collectanten denken we beter in staat te zijn om alle straten in Nieuwstadt te bereiken en daardoor de opbrengst voor de deelnemende fondsen voor nu en de toekomst op peil te houden.

Hoe werkt het?

• Voorafgaand aan de collecteweek wordt huis aan huis een envelop met een invullijst bezorgd.
• Op deze lijst staan alle deelnemende fondsen met een invulvakje.
• Op het invulvakje kan worden ingevuld welke bedrag wordt gegeven aan het betreffende fonds of om het bedrag gelijkelijk te verdelen over de deelnemende fondsen.
• Het bedrag dat men wil geven, wordt samen met de invullijst in de envelop gedaan.
• In de collecteweek gaan de collectanten de enveloppen in verzegelde bussen weer ophalen.
• Het geld wordt geteld en verdeeld over de deelnemende fondsen en vervolgens overgemaakt naar de fondsen.
• Naast contant geld wordt ook de mogelijkheid geboden om geld over te maken.

Klik hier voor het activiteitenplan.

Scroll to top