Vragen

Hieronder vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen.
Heeft u geen antwoord op uw vraag kunnen vinden? Stuur dan een bericht naar info@goededoelenweeknieuwstadt.nl er wordt dan snel contact met u opgenomen.

GDW staat voor Goede Doelen Week. Het is een initiatief van lokale vrijwilligers van landelijke goede doelen. Deze hebben zich verenigd in een stichting. Ze collecteren gezamenlijk tijdens de Goede Doelen Week Nieuwstadt. De statuten zijn op te vragen bij de secretaris.

In 2025 wordt de GDW-collecte  gehouden in de week van 7 t/m 12 april. Een week eerder ontvangt u een envelop met een informatiebrief en een invullijst met korte uitleg over de deelnemende goede doelen.

• Door samen te werken, zetten de vrijwilligers van verschillende fondsen zich gezamenlijk in voor alle doelen. Zo kunnen ze beter collecteren in alle straten van Nieuwstadt.
• Door de gezamenlijke actie krijgt u als inwoner van Nieuwstadt minder collectanten aan de deur.
• Met de nieuwe manier van collecteren kunt u, voordat de collectant komt, rustig bepalen welke doelen u wilt steunen en met welk bedrag.

De stichting GDW Nieuwstadt heeft als doel de aangesloten goede doelen financieel te ondersteunen.

• Onze collectanten bezorgen huis aan huis enveloppen met een invullijst.
• Op de invullijst staan alle deelnemende fondsen vermeld, gevolgd door een invulvakje.
• In dit vakje kunt u het bedrag invullen dat u aan het betreffende fonds wilt doneren.
• De invullijst doet u, samen met het totale schenkingsbedrag in contanten, in de envelop.
• De envelop wordt door de collectant bij u opgehaald in de Goede Doelen Week (10 t/m 16 april 2022).

Video-uitleg Collecte GDWN

Heeft u de collectant gemist, dan kunt u e-mailen naar info@goededoelenweeknieuwstadt.nl
Na een gezamenlijke telling worden de bedragen toegekend aan de deelnemende fondsen, zoals dit door u is aangegeven op de invullijst. Er wordt een klein percentage van de opbrengst per goed doel ingehouden om de kosten voor o.a. het drukwerk van het komende jaar te financieren. De opbrengsten worden bekend gemaakt via lokale media, Facebook en op deze website.

Jazeker, alle goede doelen beschikken over de CBF-erkenning. Dit is het Centraal Bureau Fondswerving, een onafhankelijk toezichthouder. Meer informatie hierover kunt u vinden via: www.cbf.nl

Natuurlijk! Ten eerste zijn we ontzettend blij met uw donatie. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers. Het is een hele klus om de collecte voor de Goede Doelen Week goed te laten verlopen. Alle hulp is welkom! U mag contact opnemen met info@goededoelenweeknieuwstadt.nl voor meer informatie.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. In veel gevallen hebben we een wettelijke plicht om gegevens te bewaren. De persoonsgegevens worden NIET verstrekt aan derden. Klik hier voor de privacy verklaring. Mocht u hier vragen over hebben kunt u mailen naar info@goededoelenweeknieuwstadt.nl

Scroll to top