Bericht VanHoestotHoes

GOEDE DOELEN WEEK NIEUWSTADT

Beste inwoners,

De eerste Goede Doelen Week in Nieuwstadt is een geweldig succes geworden. Zodra de definitieve opbrengst bekend is, zullen wij deze publiceren op onze website en ook in VanHoestotHoes.

We willen graag alle collectanten en tellers van harte bedanken voor hun geweldige inzet, PLUS Peter en Antoinette de Wit voor het plaatsen van de collectebus (die men goed heeft weten te vinden) en iedereen die posters, vlaggen en banners voor ons heeft opgehangen. Bovenal willen we u, inwoners van Nieuwstadt, heel hartelijk danken namens alle deelnemende Goede Doelen voor alle gulle donaties.

Scroll to top