ANBI-status voor Stichting Goede Doelen Week Nieuwstadt

De Belastingdienst heeft ons aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat uw donatie aan ons, en dus aan de elf Goede Doelen die wij vertegenwoordigen, onder bepaalde voorwaarden belastingvoordeel kan opleveren. Giften aan ANBI erkende instellingen kunnen afgetrokken worden van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Klik hier als u meer wilt weten over de ANBI-status en de voordelen die dit oplevert.

Scroll to top